tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Ninh Thủy

Có tổng số 79 doanh nghiệp khu vực Phường Ninh Thủy.

Công Ty TNHH Xnk Nuôi Trồng Thủy Hải Sản Vương Kiều

Mã số thuế: 4201870547

Chủ sở hữu: Kiều Thị Ngọc Lan

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-09-2019

Địa chỉ: Thôn Thủy Đầm, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Anh Phon

Mã số thuế: 4201864494

Chủ sở hữu: Võ Văn Phon

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-03-2019

Địa chỉ: 244 Lê Hồng Phong, thôn Mỹ Lương, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dv&tm Dương Hoàng Phát

Mã số thuế: 4201823804

Chủ sở hữu: Bùi Thanh Dương

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-11-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Vương Bảo Ngọc Ninh Thủy

Mã số thuế: 4201806527

Chủ sở hữu: Nguyễn Anh Vương

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-10-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Long Sơn

Mã số thuế: 4201779263

Chủ sở hữu: Trịnh Quang Hải

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-05-2018

Địa chỉ: Lô CN6 Khu công nghiệp Ninh Thủy, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Bách Hải Vn

Mã số thuế: 4201744581

Chủ sở hữu: Võ Văn Bản

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-05-2017

Địa chỉ: 408 Lê Hồng Phong, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tàu Biển Thanh Tùng

Mã số thuế: 4201729343

Chủ sở hữu: Trần Thị Bích Lai

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-03-2017

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Bá Hà 1, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CôNG TY TNHH PT THIệN Mỹ

Mã số thuế: 4201702711

Chủ sở hữu: Trần Thị Diễm Kiều

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-09-2016

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thạnh - Phường Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải Minh Hương

Mã số thuế: 4201643375

Chủ sở hữu: Phan Thị Lắm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-12-2015

Địa chỉ: Tổ dân phố Mỹ á - Phường Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Cơ Khí Bảo Nam

Mã số thuế: 4201616597

Chủ sở hữu: Chu Bá Sỹ

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-06-2014

Địa chỉ: 335 Lê Hồng Phong - Phường Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa