tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Ninh Hiệp

Có tổng số 382 doanh nghiệp khu vực Phường Ninh Hiệp.

Công Ty TNHH Mtv Cẩm Bào 1

Mã số thuế: 4201791422

Chủ sở hữu: Nguyễn Thành Liêm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-10-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 02, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Quốc Tế Anh Mỹ

Mã số thuế: 4201786408

Chủ sở hữu: Ngô Thị Mỹ Tánh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-10-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Taxi Vân Phong

Mã số thuế: 4201791341

Chủ sở hữu: Phan Minh Hiếu

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-09-2018

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thắng Thịnh

Mã số thuế: 4201781329

Chủ sở hữu: Phan Thị Hiền

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-09-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Út Trung Th

Mã số thuế: 4201774963

Chủ sở hữu: Nguyễn Trung

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-09-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Nhàn Thanh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201823434

Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc Thanh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-06-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Quốc lộ 1A, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Sx - Xd - Tm - Dv Khải Phấn

Mã số thuế: 4201809655

Chủ sở hữu: Võ Thị Kim Phấn

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-06-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tổng Hợp Tân Trang 79

Mã số thuế: 4201779305

Chủ sở hữu: Đặng Văn Tân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-06-2018

Địa chỉ: 31 Võ Văn Ký, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Phát Lợi Nh

Mã số thuế: 4201774219

Chủ sở hữu: Huỳnh Thị Ngọc Huệ

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-05-2018

Địa chỉ: TDP 3, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Thanh Phong

Mã số thuế: 4201790203

Chủ sở hữu: Huỳnh Dương Thị Xuân Thảo

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-03-2018

Địa chỉ: 77 Lê Lợi, tổ dân phố 8, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa