tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Ninh Hải

Có tổng số 29 doanh nghiệp khu vực Phường Ninh Hải.

Công Ty TNHH Xd Tm Dv Vân Phong

Mã số thuế: 4201754815

Chủ sở hữu: Trịnh Nhơn

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-10-2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 05 Đông Hòa, Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và NUôI TRồNG THủY HảI SảN VâN PHONG

Mã số thuế: 4201701411

Chủ sở hữu: Tôn Nữ Thùy Mai

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-01-2016

Địa chỉ: 539 Hòn Khói - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Du Lịch Cát Trắng Đảo Quao

Mã số thuế: 4201635409

Chủ sở hữu: Hoàng Văn Hiển

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-02-2015

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Đông Cát - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Làng Cá

Mã số thuế: 4201549693

Chủ sở hữu: Khimicheva Ella

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-06-2013

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 (Đông Hải) - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Phúc An

Mã số thuế: 4201511298

Chủ sở hữu: Châu Ny

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-03-2012

Địa chỉ: Tổ dân phố 6 Bình Tây - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Hạnh Hiền

Mã số thuế: 4201196286

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hạnh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-05-2010

Địa chỉ: Thôn Đông Cát - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Thịnh D.C

Mã số thuế: 4201206199

Chủ sở hữu: Nguyễn Thành Đức

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-01-2010

Địa chỉ: Thôn Đông Cát - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Phát triển Australis

Mã số thuế: 4201160297

Chủ sở hữu: Daniel Mark Fisk

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-01-2010

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Đông Hòa - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Hiệp Thành Phát

Mã số thuế: 4200703656

Chủ sở hữu: Trịnh Thị Hồng Vân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-08-2007

Địa chỉ: Tổ dân phố 8 Bình Tây - Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng

Mã số thuế: 4200668440

Chủ sở hữu: Khimicheva Ella

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2007

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 - Đông Hải, phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa