tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Ninh Hà

Có tổng số 16 doanh nghiệp khu vực Phường Ninh Hà.

Công Ty TNHH Quang Dũng Ninh Bình

Mã số thuế: 4201871999

Chủ sở hữu: Bùi Văn Dũng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-04-2019

Địa chỉ: Tổ dân phố Mỹ Trạch, Phường Ninh Hà, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TIN HọC HUỳNH GIA

Mã số thuế: 4201707075

Chủ sở hữu: Lê Tấn Dũng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-09-2016

Địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Lợi - Phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tiến Phát Color

Mã số thuế: 4201684396

Chủ sở hữu: Lê Văn Duy

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-08-2016

Địa chỉ: Số 123 đường Bến Đò, Tổ dân phố Thuận Lợi - Phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Liên Phát

Mã số thuế: 4201146623

Chủ sở hữu: Nguyễn Liên Nguyên

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-10-2010

Địa chỉ: Tổ dân phố Mỹ Trạch - Phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Thương mại - Sản xuất Liên Phú

Mã số thuế: 4201152987

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thanh Sa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-01-2010

Địa chỉ: Thôn Mỹ Trạch - Phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Vận Tải Phúc Nguyên

Mã số thuế: 4200643485

Chủ sở hữu: Huỳnh Cao Phúc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-08-2006

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Thuận Lợi - Phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Hà

Mã số thuế: 4200892410

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ dân phố Hậu Phước - Phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Mtv Vũ Phong Kh

Mã số thuế: 4201564109

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Vũ

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Mỹ Thuận - Phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xây Dựng Sinh Thuận Lợi

Mã số thuế: 4201712050

Chủ sở hữu: Nguyễn Lợi

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Lợi - Phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

UBND phường Ninh Hà

Mã số thuế: 4200282623

Chủ sở hữu: Trần Văn Chính

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thuận Lợi, phường Ninh Hà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa