tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Ninh Diêm

Có tổng số 53 doanh nghiệp khu vực Phường Ninh Diêm.

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xuân Quang

Mã số thuế: 4201872015

Chủ sở hữu: Đàm Tiến Dũng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-04-2019

Địa chỉ: Số 39 Hòn Khói, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm Vlxd Nguyên

Mã số thuế: 4201735467

Chủ sở hữu: Lê Thị Như Thắm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-10-2017

Địa chỉ: Thạnh Danh, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Âu Long

Mã số thuế: 4201729777

Chủ sở hữu: Trần Anh Vũ

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-07-2017

Địa chỉ: TDP Phú Thọ 3, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm Gỗ Huỳnh Gia

Mã số thuế: 4201734985

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-05-2017

Địa chỉ: 78 Hòn Khói, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Huy Vân Phong

Mã số thuế: 4201693150

Chủ sở hữu: Lê Như Anh Huy

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-06-2016

Địa chỉ: 232 đường Hòn Khói, Tổ dân phố Thạnh Danh - Phường Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm - Dv Du Lịch ái Linh

Mã số thuế: 4201693055

Chủ sở hữu: Nguyễn Như Mộng Linh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-03-2016

Địa chỉ: 14 Lê Hồng Phong - Phường Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Nước Đá Thảo My

Mã số thuế: 4201661871

Chủ sở hữu: Trương Thụy ái My

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-12-2015

Địa chỉ: Thôn Phú Thọ 3 - Phường Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Tàu Biển Thuận Phát

Mã số thuế: 4201643431

Chủ sở hữu: Nguyễn Tân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-12-2015

Địa chỉ: Tổ dân phố Thạnh Danh - Phường Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Muối Mỹ Hoa

Mã số thuế: 4201634211

Chủ sở hữu: Phạm Thị Xuân Hoa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-10-2015

Địa chỉ: Phú Thọ 2 - Phường Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Mỹ Tân Hoàng Khánh

Mã số thuế: 4201542352

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thống

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-07-2013

Địa chỉ: tổ Phú Thọ 2 - Phường Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa