tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Ninh Đa

Có tổng số 86 doanh nghiệp khu vực Phường Ninh Đa.

Công Ty TNHH Hoàn Mạnh Thủy

Mã số thuế: 4201874823

Chủ sở hữu: Nguyễn Phúc Thi

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-03-2020

Địa chỉ: Phước Đa 3, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Cơ Khí Chí Tiến

Mã số thuế: 4201861711

Chủ sở hữu: Phùng Văn Chí

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-12-2019

Địa chỉ: TDP Hà Thanh 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Trường Phú Nh

Mã số thuế: 4201843617

Chủ sở hữu: Nguyễn Trường Phong

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-10-2019

Địa chỉ: Tổ dân phố Phước Đa 3, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Việt Thu Nh

Mã số thuế: 4201832862

Chủ sở hữu: Nguyễn Quốc Việt

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-06-2019

Địa chỉ: tdp Hà Thanh 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty CP Xây Dựng Thương Mại Chánh Thắng

Mã số thuế: 4201868594

Chủ sở hữu: Lý Sĩ Thắng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-04-2019

Địa chỉ: Tổ dân phố Phước Đa 1, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Việt Phát Nh

Mã số thuế: 4201805026

Chủ sở hữu: Lưu Xuân Việt

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-03-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Diêm, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xd - Tm Đại Lợi Phát Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201754068

Chủ sở hữu: Huỳnh Thị Ngọc Tâm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-04-2017

Địa chỉ: Tổ dân phố Phước Đa 3, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đất Nhà

Mã số thuế: 4201766257

Chủ sở hữu: Nguyễn Trần Phương Thảo

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Tổ dân phố Hà Thanh 1, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Duyên Phúc

Mã số thuế: 4201672802

Chủ sở hữu: Nguyễn Minh Đạt

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-08-2016

Địa chỉ: Tổ dân phố Vạn Thiện - Phường Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DOANH NGHIệP Tư NHâN âN THàNH ĐạT NINH HòA

Mã số thuế: 4201701901

Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu ân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-03-2016

Địa chỉ: Phước Đa 1 - Phường Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa