tra cuu thue

Danh sách công ty tại Thị Xã Ninh Hoà

Có tổng số 1,352 doanh nghiệp khu vực Thị Xã Ninh Hoà.

Công Ty TNHH Hoàn Mạnh Thủy

Mã số thuế: 4201874823

Chủ sở hữu: Nguyễn Phúc Thi

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-03-2020

Địa chỉ: Phước Đa 3, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Cơ Khí Chí Tiến

Mã số thuế: 4201861711

Chủ sở hữu: Phùng Văn Chí

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-12-2019

Địa chỉ: TDP Hà Thanh 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Trường Phú Nh

Mã số thuế: 4201843617

Chủ sở hữu: Nguyễn Trường Phong

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-10-2019

Địa chỉ: Tổ dân phố Phước Đa 3, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xnk Nuôi Trồng Thủy Hải Sản Vương Kiều

Mã số thuế: 4201870547

Chủ sở hữu: Kiều Thị Ngọc Lan

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-09-2019

Địa chỉ: Thôn Thủy Đầm, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hồng Cơ

Mã số thuế: 4201869118

Chủ sở hữu: Trần Thị Mộng Hồng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: Thôn Phước Lộc, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Ân Nghĩa

Mã số thuế: 4201864913

Chủ sở hữu: Trương Tấn Nhật

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-07-2019

Địa chỉ: Tân Ngọc, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cơ Khí Tba

Mã số thuế: 4201870522

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Trị

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-06-2019

Địa chỉ: Thôn Ninh Yển , Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Việt Thu Nh

Mã số thuế: 4201832862

Chủ sở hữu: Nguyễn Quốc Việt

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-06-2019

Địa chỉ: tdp Hà Thanh 2, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xuân Quang

Mã số thuế: 4201872015

Chủ sở hữu: Đàm Tiến Dũng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-04-2019

Địa chỉ: Số 39 Hòn Khói, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đầu Tư - Sản Xuất - Dịch Vụ - Xây Dựng Hoàng Đạt

Mã số thuế: 4201871981

Chủ sở hữu: Phạm Xuân Diệu

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-04-2019

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa