tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Tân Thuận

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Xã Tân Thuận.

DNTN Thương mại Hồng Quang

Mã số thuế: 6300086979

Chủ sở hữu: Đặng Hồng Quang

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Ngày thành lập: 11-01-2009

Địa chỉ: ấp 2A, xã Tân Thuận - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang