tra cuu thue

Danh sách công ty tại Huyện Mỹ Đức

Có tổng số 954 doanh nghiệp khu vực Huyện Mỹ Đức.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Nam Phú

Mã số thuế: 0109052623

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Nam

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 01-03-2020

Địa chỉ: Đội 8, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Bông Việt

Mã số thuế: 0109015967

Chủ sở hữu: Hoàng Minh Thắng

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 01-02-2020

Địa chỉ: Đội 2, Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thiên Phú Hưng

Mã số thuế: 0109023742

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Khuê

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 12-12-2019

Địa chỉ: Đội 3 thôn Đoài, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xnk Và Tm Đức Linh

Mã số thuế: 0108941235

Chủ sở hữu: Ngô Văn Dụng

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 10-11-2019

Địa chỉ: Thôn Phù Yên, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Kiến Trúc Green Air

Mã số thuế: 0108934573

Chủ sở hữu: Phạm Duy Hùng

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 10-09-2019

Địa chỉ: Thôn Yên Vỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đtxd Công Trình Việt

Mã số thuế: 0108930473

Chủ sở hữu: Nguyễn Tuấn Hùng

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 10-09-2019

Địa chỉ: 155 Phố Đại Đồng, Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Mtv Dũng Trường Sơn

Mã số thuế: 0108851253

Chủ sở hữu: Chu Văn Thạo

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 08-09-2019

Địa chỉ: Thôn Aí Nàng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Hatana Việt Nam

Mã số thuế: 0108580042

Chủ sở hữu: Nguyễn Duy Hưng

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 01-09-2019

Địa chỉ: Đội 8 thôn Trinh Tiết, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Thiên Ưng

Mã số thuế: 0108978796

Chủ sở hữu: Trần Thị Thương

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11-08-2019

Địa chỉ: Đội 2, thôn Vĩnh Xương, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Chùa Hương Xanh

Mã số thuế: 0108974946

Chủ sở hữu: Vương Văn Hùng

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11-04-2019

Địa chỉ: Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội