tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Phương Tiến

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Xã Phương Tiến.

Trường phổ thông cấp II-III Phương Tiến

Mã số thuế: 5100262368

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Cường Thịnh, xã Phương Tiến - TP Hà Giang - Hà Giang