tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Phương Thiện

Có tổng số 37 doanh nghiệp khu vực Xã Phương Thiện.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hà 9

Mã số thuế: 5100447168

Chủ sở hữu: Triệu Văn Thắng

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04-05-2017

Địa chỉ: Tổ 1, Cầu Mè, Xã Phương Thiện, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nông Lâm Sản Và Dược Liệu Việt Anh Gacp

Mã số thuế: 5100438188

Chủ sở hữu: Trần Văn Tạo

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 04-02-2016

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Lâm Đồng - Xã Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và SảN XUấT GạCH BLOCK TUấN ANH

Mã số thuế: 5100441487

Chủ sở hữu: Nguyễn Anh Tuấn

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 08-01-2016

Địa chỉ: Thôn Tiến Thắng - Xã Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sơn Thủy - Hà Giang

Mã số thuế: 5100419675

Chủ sở hữu: Vàng Tải Huệ

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 03-03-2014

Địa chỉ: Tổ 1 Cầu Mè - Xã Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang

Trường mầm non Phương Thanh

Mã số thuế: 5100419724

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thu Hà

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 02-06-2013

Địa chỉ: Thôn Mè THượng - Xã Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khoáng Sản Hà Giang

Mã số thuế: 5100352935

Chủ sở hữu: Lê Quốc Khánh

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 06-10-2011

Địa chỉ: Tổ 1, Cầu Mè - Xã Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Phú Ninh

Mã số thuế: 5100328114

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tuyến

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 06-10-2010

Địa chỉ: Thôn Tiến Thắng - Xã Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại ô Tô Phương Thuận Phát

Mã số thuế: 5100335390

Chủ sở hữu: Nguyễn Huy Phương

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 11-02-2010

Địa chỉ: Thôn Lâm Đồng - Xã Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bê Tông Ly Tâm Hà Giang

Mã số thuế: 5100332329

Chủ sở hữu: Hà Thị Thu

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 08-02-2010

Địa chỉ: Tổ 1 - Xã Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Sơn

Mã số thuế: 5100314545

Chủ sở hữu: Cam Thanh Lệnh

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 01-01-2010

Địa chỉ: Tổ 1 - Xã Phương Thiện - TP Hà Giang - Hà Giang