tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Phương Độ

Có tổng số 22 doanh nghiệp khu vực Xã Phương Độ.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Dương Hà Giang

Mã số thuế: 5100431640

Chủ sở hữu: Hùng Quang Hợp

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 07-10-2015

Địa chỉ: Tổ 9 - Xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vạn Long - Hà Giang

Mã số thuế: 5100420818

Chủ sở hữu: Đặng Văn Điển

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05-01-2014

Địa chỉ: Tổ 9 - Xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên

Mã số thuế: 5100343948

Chủ sở hữu: Vũ Văn Tuyên

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 01-01-2011

Địa chỉ: Thôn Chang - Xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Ngân

Mã số thuế: 5100308358

Chủ sở hữu: Trương Duy Hồng

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 09-01-2009

Địa chỉ: Tổ 9, Thôn Lúp, xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khánh Sơn

Mã số thuế: 5100231722

Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Băng.

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 02-01-2007

Địa chỉ: Tổ 9 - Xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang

Trường tiểu học xã Phương Độ

Mã số thuế: 5100259693

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Phương Độ - Xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tiến Mạnh

Mã số thuế: 5100290904

Chủ sở hữu: Phạm Đức Tiến

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 9 - Xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khoáng Nghiệp Tam Đỉnh

Mã số thuế: 5100419192

Chủ sở hữu: Bùi Anh Dũng

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Phòng 1, nhà 7, khách sạn Vân Thủy Thiên Hà, tổ 9 - Xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thành Vinh Hà Giang

Mã số thuế: 5100429306

Chủ sở hữu: Tạ Quang Vinh

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Chang - Xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An Bình 68

Mã số thuế: 5100424298-001

Chủ sở hữu: Đàm Văn Toàn

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 9 - Xã Phương Độ - TP Hà Giang - Hà Giang