tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ngọc Đường

Có tổng số 19 doanh nghiệp khu vực Xã Ngọc Đường.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mạnh Phương

Mã số thuế: 5100433581

Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Mạnh

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 11-01-2015

Địa chỉ: Thôn Sơn Hà - Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - Hà Giang

Hợp tác xã Hợp Thành

Mã số thuế: 5100250563

Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Thắng

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 07-07-2005

Địa chỉ: Thôn Sơn Hà - Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - Hà Giang

Chi nhánh cổ phần vật tư nông lâm nghiệp Thị xã Hà Giang

Mã số thuế: 5100102011-009

Chủ sở hữu: Đinh văn Điển

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 01-01-2004

Địa chỉ: Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - Hà Giang

Chi nhánh doanh nghiệp kim khí Mai Nga

Mã số thuế: 4600285516-001

Chủ sở hữu: Trần thị Nguyên

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05-07-2003

Địa chỉ: Tổ 6A xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - Hà Giang

UBND xã Ngọc Đường

Mã số thuế: 5100136613

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Ngọc đường - TP Hà Giang - Hà Giang

Công ty TNHH Đại Minh

Mã số thuế: 5100174979

Chủ sở hữu: Mai Trọng Khang

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 6A - Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - Hà Giang

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HLT

Mã số thuế: 5100318395

Chủ sở hữu: Vũ Tiến Hải

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 1 - Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - Hà Giang

Hợp Tác Xã Thuỷ Nông

Mã số thuế: 5100334728

Chủ sở hữu: Lào Thái An

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Bản Tuỳ - Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Bổng

Mã số thuế: 5100420776

Chủ sở hữu: Hà Thị Xuyên

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Số nhà 97, thôn Sơn Hà - Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Gỗ Bóc Đức Minh

Mã số thuế: 5100430037

Chủ sở hữu: Hầu Si Làn

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 9 - Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - Hà Giang