tra cuu thue

Danh sách công ty tại Thị Trấn Vị Xuyên

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Thị Trấn Vị Xuyên.

Công ty cổ phần đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản Quang Long

Mã số thuế: 5100263883

Chủ sở hữu: Vương Thị Trung

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Vị Xuyên - TP Hà Giang - Hà Giang