tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Trần Phú TX Hà Giang

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Phường Trần Phú TX Hà Giang.

Công ty TNHH Khánh Bích

Mã số thuế: 5100170773

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 18 Phường trần phú TX Hà giang - TP Hà Giang - Hà Giang