tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Quang Trung

Có tổng số 91 doanh nghiệp khu vực Phường Quang Trung.

Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Zto Hà Giang

Mã số thuế: 5100474122

Chủ sở hữu: Nguyễn Khắc Chiến

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 12-05-2019

Địa chỉ: Số nhà 272, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 6, Phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Công Ty TNHH Hà Giang Xanh

Mã số thuế: 5100449863

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hải Yến

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 06-08-2017

Địa chỉ: Số nhà 20, đường Xuân Thủy, tổ 4, Phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hà Giang

Mã số thuế: 5100448274

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thành

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05-08-2017

Địa chỉ: Số nhà 07, đường Xuân Thủy, tổ 4, Phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Cao Nguyên

Mã số thuế: 5100440807

Chủ sở hữu: Lưu Thành Công

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 07-07-2016

Địa chỉ: Số nhà 418A, tổ 9 - Phường Quang Trung - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 268 Hà Giang

Mã số thuế: 5100434144

Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Thắng

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 12-08-2015

Địa chỉ: Đường Phạm Hồng Cao, tổ 7 - Phường Quang Trung - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Châm

Mã số thuế: 5100433221

Chủ sở hữu: Ma Thị Thanh Châm

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 10-08-2015

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 9 - Phường Quang Trung - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Indeco

Mã số thuế: 5100430164

Chủ sở hữu: Nguyễn Minh Dương

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05-01-2015

Địa chỉ: Số nhà 406, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 9 - Phường Quang Trung - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hà Chi

Mã số thuế: 5100430157

Chủ sở hữu: Vũ Hồng Tươi

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 05-01-2015

Địa chỉ: Số 02, đường Xuân Thủy, tổ 4 - Phường Quang Trung - TP Hà Giang - Hà Giang

Viện nghiên cứu và đào tạo Tây Bắc

Mã số thuế: 5100429313

Chủ sở hữu: Trần Thành Nhật

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 03-01-2015

Địa chỉ: Đường 3 tháng 2, Tổ 7 - Phường Quang Trung - TP Hà Giang - Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thành Nam 2

Mã số thuế: 5100423294

Chủ sở hữu: Nguyễn Thành Khoa

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập: 10-01-2014

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Quang Trung - TP Hà Giang - Hà Giang