tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Ngyễn Trãi

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Phường Ngyễn Trãi.

Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang

Mã số thuế: 5100305759

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Số 521, đường Nguyễn Trãi, phường Ngyễn Trãi - TP Hà Giang - Hà Giang