tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Nguyễn Trãi TXã Hà Giang

Có tổng số 3 doanh nghiệp khu vực Phường Nguyễn Trãi TXã Hà Giang.

Sở thương mại & Du lịch Hà giang

Mã số thuế: 5100176302

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Phường nguyễn trãi TXã Hà giang - TP Hà Giang - Hà Giang

Sở Nông nghiệp & PT nông thôn Hà Giang

Mã số thuế: 5100176334

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Phường Nguyễn trãi Txã hà giang. - TP Hà Giang - Hà Giang

Sở xây dựng Hà Giang

Mã số thuế: 5100176408

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Phường nguyễn trãi Txã Hà giang - TP Hà Giang - Hà Giang