tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã IaLy

Có tổng số 4 doanh nghiệp khu vực Xã IaLy.

Công ty TNHH một thành viên Nguyên Hồng

Mã số thuế: 5900475069

Chủ sở hữu: Phạm Thị Tuất

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 08-01-2008

Địa chỉ: Thôn Ialy, xã Ialy - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ du lịch IaLy

Mã số thuế: 5900324655

Chủ sở hữu: Trần Thị Đinh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 11-04-2004

Địa chỉ: Thôn IaPhin - Xã IaLy - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp dịch vụ IaLy

Mã số thuế: 5900309022

Chủ sở hữu: Phạm Văn Cường

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 10-10-2003

Địa chỉ: Thôn IaLy - Xã IaLy - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam

Mã số thuế: 5900309015

Chủ sở hữu: Lê Trọng Từ

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 11-01-2003

Địa chỉ: Thôn IaPing - Xã IaLy - Huyện Chư Păh - Gia Lai