tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã IaKhươi

Có tổng số 2 doanh nghiệp khu vực Xã IaKhươi.

Doanh nghiệp tư nhân Phước Thịnh

Mã số thuế: 5900280888

Chủ sở hữu: Lê Ngọc Thịnh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2002

Địa chỉ: Thôn Tơvơn 1 - Xã IaKhươi - Huyện Chư Păh - Gia Lai

xí nghiệp cổ phần khai thác khoáng sản Cosevco 77

Mã số thuế: 6100189825-006

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã IaKhươi - Huyện Chư Păh - Gia Lai