tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ia Phí

Có tổng số 7 doanh nghiệp khu vực Xã Ia Phí.

Trường mầm non Ia Phí

Mã số thuế: 5901032831

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: xã Iaphis - Xã Ia Phí - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường Trung học cơ sở Ia Phí

Mã số thuế: 5901033779

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: Làng Yut - Xã Ia Phí - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường THCS số 2 Ia Phí

Mã số thuế: 5901033874

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: làng Yút - Xã Ia Phí - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường tiểu học Ia Phí

Mã số thuế: 5901032895

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2016

Địa chỉ: Làng Lút - Xã Ia Phí - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Mã đặc trưng xã Ia Phí

Mã số thuế: 5901018851

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2015

Địa chỉ: iap - Xã Ia Phí - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chí Vĩ

Mã số thuế: 5900580930

Chủ sở hữu: Vũ Đình Ninh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 07-01-2009

Địa chỉ: Làng Prép - Xã Ia Phí - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường Tiểu học Ia Phí

Mã số thuế: 5900975600

Chủ sở hữu: Nguyễn Trọng Ngoạn

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Làng Lút - Xã Ia Phí - Huyện Chư Păh - Gia Lai