tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ia Nhin

Có tổng số 9 doanh nghiệp khu vực Xã Ia Nhin.

Trường Tiểu học Ianhin

Mã số thuế: 5901032750

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: thôn 2 - Xã Ia Nhin - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường Mầm Non Ianhin

Mã số thuế: 5901032359

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: ianhin - Xã Ia Nhin - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường THCS Ianhin

Mã số thuế: 5901030270

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2016

Địa chỉ: thôn 1 - Xã Ia Nhin - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường tiểu học Ianhin

Mã số thuế: 5901032937

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2016

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Ia Nhin - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cà Phê Hd Gia Lai

Mã số thuế: 5900974565

Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Duy

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 12-10-2013

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Nhin - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Sỹ

Mã số thuế: 5901047676

Chủ sở hữu: Phạm Sỹ Thắng

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn 3 - Xã Ia Nhin - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyên Tuyến

Mã số thuế: 5900319599

Chủ sở hữu: Đào Bá Thọ

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Ia Nhin - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Máy Xuân Hiển Gia Lai

Mã số thuế: 5901065604

Chủ sở hữu: Võ Xuân Hiển

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Hoàng Dũng Tây Nguyên

Mã số thuế: 5901127427

Chủ sở hữu: Nguyễn Tiến Hoàng

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai