tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ia Mơ Nông

Có tổng số 12 doanh nghiệp khu vực Xã Ia Mơ Nông.

Công Ty TNHH Xã Hội Minh Lượng Gia Lai

Mã số thuế: 5901071132

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Lượng

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 10-11-2017

Địa chỉ: Tỉnh lộ 673, Thôn Ia Lok, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Trường tiểu học Ia Mơ Nông

Mã số thuế: 5901032341

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: làng kép 2 - Xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường trung học cơ sở Ia Mơ Nông

Mã số thuế: 5901033070

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 04-01-2016

Địa chỉ: Làng Kép - Xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường mầm non IaMơNông

Mã số thuế: 5901007602

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2015

Địa chỉ: Làng kép 2 - Xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Tiến Thoa

Mã số thuế: 5900616672

Chủ sở hữu: Ngô Duy Tiến

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 08-03-2009

Địa chỉ: Làng Kép II - Xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Xí nghiệp sông đà 11-2

Mã số thuế: 0500313811-002

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2004

Địa chỉ: xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trung tâm thí nghiệm xây dựng miền nam

Mã số thuế: 0100105454-005

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-05-2001

Địa chỉ: Công trường thuỷ điện Yaly xã Ia mơ nông - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Xí Nghiệp Sông Đà 10.1 - Cty Sông Đà 10

Mã số thuế: 5900189357-003

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 10-01-2000

Địa chỉ: xã Ia Mơ nông - Huyện Chư Păh - Gia Lai

UBND xã Ia Mơ Nông

Mã số thuế: 5900828885

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Ia Mơ Nông - Huyện Chư Păh - Gia Lai

NHà máy thuỷ điện ry ninh II

Mã số thuế: 0500313811-006

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Ia Mơ nông - Huyện Chư Păh - Gia Lai