tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ia Ly

Có tổng số 9 doanh nghiệp khu vực Xã Ia Ly.

Văn Phòng Đại Diện Số 2 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Đạt Thành Gia Lai

Mã số thuế: 5900787653-003

Chủ sở hữu: Trần Văn Uông

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 06-05-2016

Địa chỉ: Thôn Ia Lâm - Xã Ia Ly - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường Mầm Non Ialy

Mã số thuế: 5901032528

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: Iaping - Xã Ia Ly - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Ry Ninh II

Mã số thuế: 5900296359

Chủ sở hữu: Nguyễn Thành Nam

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 12-12-2002

Địa chỉ: Thôn Ia Ping - Xã Ia Ly - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Trí

Mã số thuế: 5900290188

Chủ sở hữu: Trịnh Minh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 07-10-2002

Địa chỉ: Thôn IaLy - Xã Ia Ly - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Cần Đơn-Nhà Máy Thủy Điện Ry Ninh Ii

Mã số thuế: 3801068943-001

Chủ sở hữu: Đoàn Ngọc Phiêu

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Ia Ping - Xã Ia Ly - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Công Ty Thuỷ Điện Ia Ly (Chi Nhánh Thuộc Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam)

Mã số thuế: 0100100079-048

Chủ sở hữu: Tạ Văn Luận

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn IaPinh - Xã Ia Ly - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Chi nhánh công ty TNHH Nguyên Hưng tại Gia lai

Mã số thuế: 6100223113-001

Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Phát

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Ia Ly, xã Ia Ly - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Công Ty TNHH Phân Bón Tân Phát Gia Lai

Mã số thuế: 5900796880

Chủ sở hữu: Chế Minh Hải

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Ia Lâm - Xã Ia Ly - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Thu Gia Lai

Mã số thuế: 5900725103

Chủ sở hữu: Nguyê�N Xuân Chi

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Ia Ping - Xã Ia Ly - Huyện Chư Păh - Gia Lai