tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ia Kreng

Có tổng số 3 doanh nghiệp khu vực Xã Ia Kreng.

Trường mầm non Iakreng

Mã số thuế: 5901032609

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 04-12-2016

Địa chỉ: Làng Dôch 2 - Xã Ia Kreng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường THCS iakreng

Mã số thuế: 5901032535

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: Iakreng - Xã Ia Kreng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Mã đăc trưng xã Ia Keng

Mã số thuế: 5901018883

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2015

Địa chỉ: iakr - Xã Ia Kreng - Huyện Chư Păh - Gia Lai