tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ia Khươi

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Xã Ia Khươi.

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Hà Dũng

Mã số thuế: 5900536579-001

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Làng KLên, xã Ia Khươi - Huyện Chư Păh - Gia Lai