tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ia Ka

Có tổng số 9 doanh nghiệp khu vực Xã Ia Ka.

Trường tiểu học số 2 Iaka

Mã số thuế: 5901034010

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: Ia ka - Xã Ia Ka - Huyện Chư Păh - Gia Lai

TRường THCS Iaka

Mã số thuế: 5901032260

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: xã Iaka - Xã Ia Ka - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường Tiểu học Iaka

Mã số thuế: 5901033923

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: làng Yỗ 2 - Xã Ia Ka - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường Mầm Non Iaka

Mã số thuế: 5901032253

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 04-01-2016

Địa chỉ: Iaka - Xã Ia Ka - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Minh Thương Gia Lai

Mã số thuế: 5901064230

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Quốc lộ 661, Thôn 2, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Nam Sơn Gia Lai

Mã số thuế: 5901090791

Chủ sở hữu: Võ Ngọc Sơn

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Phúc Điền Gia Lai

Mã số thuế: 5901057427

Chủ sở hữu: Lê Văn Thanh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tỉnh lộ 673, Thôn 2, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Đồng

Mã số thuế: 5900252062

Chủ sở hữu: Đào Công Hòa

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Ia Boong - Xã Ia Ka - Huyện Chư Păh - Gia Lai

UBND xã IaKa

Mã số thuế: 5900828878

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Ia Ka - Huyện Chư Păh - Gia Lai