tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Hà Tây

Có tổng số 6 doanh nghiệp khu vực Xã Hà Tây.

Trường tiểu học xã Hà Tây

Mã số thuế: 5901032408

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: xã Hà Tây - Xã Hà Tây - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường trung học cơ sở Hà Tây

Mã số thuế: 5901033095

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: Hà Tây - Xã Hà Tây - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường mầm non xã Hà Tây

Mã số thuế: 5901034003

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: Hà Tây - Xã Hà Tây - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hoàng Thịnh

Mã số thuế: 5901052203

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Làng Kon Sơ Lăng, Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mỹ Đạt Gia Lai

Mã số thuế: 5901054916

Chủ sở hữu: Bùi Thị Mỹ

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Làng Kon Sơ Lăng, Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công ty CP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên

Mã số thuế: 5900974526

Chủ sở hữu: Trần Thị Liên

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Làng Kon sơ lăng - Xã Hà Tây - Huyện Chư Păh - Gia Lai