tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Đăk Tơ Ver

Có tổng số 5 doanh nghiệp khu vực Xã Đăk Tơ Ver.

Trường THCS Đăk Tơ Ve

Mã số thuế: 5901036113

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 06-01-2016

Địa chỉ: Đăk Tơ Ve - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường mầm non Đak Tơ Ve

Mã số thuế: 5901033842

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: làng Tuyết - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường Tiểu học Đăk Tơ Ve

Mã số thuế: 5901032888

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2016

Địa chỉ: Đăc Tơ Ve - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Mã đặc trưng xã Đắc TơVer

Mã số thuế: 5901018876

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2015

Địa chỉ: dtv - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đội 1 xã Đăk Tơ Ver mã đặ trưng

Mã số thuế: 5900939539

Chủ sở hữu: Đội 1 xã Đăk Tơ Ver mã đặ trưn

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 09-01-2012

Địa chỉ: Xã Đăk Tơ Ver - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai