tra cuu thue

Danh sách công ty tại Thị Trấn Phú Hòa

Có tổng số 47 doanh nghiệp khu vực Thị Trấn Phú Hòa.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Anh Minh Gia Lai

Mã số thuế: 5901128452

Chủ sở hữu: Nguyễn Bá Khánh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 10-07-2019

Địa chỉ: 176 Hùng Vương, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hòa Phú Lộc Gia Lai

Mã số thuế: 5901089700

Chủ sở hữu: Tạ Ngọc Tung Bùi Văn Tính

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 04-09-2018

Địa chỉ: 73 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Song Đình Gia Lai

Mã số thuế: 5901092647

Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Thảo

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-04-2018

Địa chỉ: 53 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Trư tiểu học thị trấn Phú Hòa

Mã số thuế: 5901032327

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: 23 Quang Trung - Thị trấn Phú Hòa - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Trường Mầm Non thị trấn Phú Hòa

Mã số thuế: 5901032870

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 01-01-2016

Địa chỉ: Phú Hòa - Thị trấn Phú Hòa - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Đức Cảnh

Mã số thuế: 5901016325

Chủ sở hữu: Nguyễn Cảnh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 09-02-2015

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Phú Hòa - Huyện Chư Păh - Gia Lai

VăN PHòNG ĐăNG Ký ĐấT ĐAI TỉNH GIA LAI-CHI NHáNH HUYệN CHư PảH

Mã số thuế: 5901018347-009

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 10-01-2015

Địa chỉ: 03 Hoàng Văn Thụ - Thị trấn Phú Hòa - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Công Ty TNHH Thương Mại Quang Vinh Gia Lai

Mã số thuế: 5901014825

Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Thọ

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 07-01-2015

Địa chỉ: Thôn 4 - Thị trấn Phú Hòa - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Thạnh Gia Lai

Mã số thuế: 5900969501

Chủ sở hữu: Trần Cần

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 09-11-2013

Địa chỉ: 52 Hùng Vương - Thị trấn Phú Hòa - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Văn phòng Luật sư Hà Trung

Mã số thuế: 5900972582

Chủ sở hữu: Tống Đức Ngũ

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 11-06-2013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Đường - Thị trấn Phú Hòa - Huyện Chư Păh - Gia Lai