tra cuu thue

Danh sách công ty tại Huyện Chư Păh

Có tổng số 315 doanh nghiệp khu vực Huyện Chư Păh.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mật Ong T-bee Gia Lai

Mã số thuế: 5901120728

Chủ sở hữu: Đoàn Hữu Thắng

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 06-11-2019

Địa chỉ: Thôn7, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Anh Minh Gia Lai

Mã số thuế: 5901128452

Chủ sở hữu: Nguyễn Bá Khánh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 10-07-2019

Địa chỉ: 176 Hùng Vương, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hòa Phú Lộc Gia Lai

Mã số thuế: 5901089700

Chủ sở hữu: Tạ Ngọc Tung Bùi Văn Tính

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 04-09-2018

Địa chỉ: 73 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Trường Thành Gia Lai

Mã số thuế: 5901097162

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Minh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 07-05-2018

Địa chỉ: Quốc lộ 19D, làng Tơ Ver, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Song Đình Gia Lai

Mã số thuế: 5901092647

Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Thảo

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 05-04-2018

Địa chỉ: 53 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Đạt Gia Lai

Mã số thuế: 5901058075

Chủ sở hữu: Dương Thị Thu Nguyệt

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 04-12-2017

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hòa Phú, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Phạm Hoàng Gia Lai

Mã số thuế: 5901071301

Chủ sở hữu: Phạm Thái Hoàng

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 10-11-2017

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Xã Hội Minh Lượng Gia Lai

Mã số thuế: 5901071132

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Lượng

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 10-11-2017

Địa chỉ: Tỉnh lộ 673, Thôn Ia Lok, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vương Công Minh

Mã số thuế: 5901054137

Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Vinh

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 02-07-2017

Địa chỉ: Làng Tơ Wơl 1, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hòa Liên Ialy

Mã số thuế: 5901064583

Chủ sở hữu: Nguyễn Trọng Hòa

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Ngày thành lập: 07-05-2017

Địa chỉ: Thôn Ialy, Thị Trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai