tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Nâm N Jang

Có tổng số 57 doanh nghiệp khu vực Xã Nâm N Jang.

Công Ty TNHH Mtv Thịnh Phát Đắk Song

Mã số thuế: 6400415521

Chủ sở hữu: Hoàng Thị Luyến

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-12-2019

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phát Đắk Nông

Mã số thuế: 6400386817

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hoa

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-05-2018

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Công Ty TNHH Mtv Quang Lộc

Mã số thuế: 6400372370

Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Thắng

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-12-2017

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sx-tm-dv Hiếu Láng Đắk Nông

Mã số thuế: 6400378421

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Hiệp

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Chi Nh�nh C�ng Ty TNHH Ct - T�y Nguy�n T�i Huy�n ��k Song

Mã số thuế: 6001395721-002

Chủ sở hữu: Nguy�n Ng�c ��

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-11-2016

Địa chỉ: Th�n 2 - Xã Nâm N Jang - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Du Lịch An Phú Thiên I

Mã số thuế: 6400192498-003

Chủ sở hữu: Vi Văn Ngọc

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-06-2016

Địa chỉ: Thôn 10 - Xã Nâm N Jang - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Phúc Hà My

Mã số thuế: 6400327794

Chủ sở hữu: Trương Lê Bích Tuyền

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 07-10-2015

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Nâm N Jang - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nông Sản Sơn Nhung

Mã số thuế: 6400321802

Chủ sở hữu: Đỗ Thị Tuyết Nhung

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 02-10-2015

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Nâm N Jang - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tịnh Thơ Đắk Nông

Mã số thuế: 6400321827

Chủ sở hữu: Lê Thị Hồng Thơ

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 02-10-2015

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Nâm N Jang - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Trung Ba Sơn

Mã số thuế: 6400321721

Chủ sở hữu: Nguyễn Mậu Trung

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 02-10-2015

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Nâm N Jang - Huyện Đắk Song - Đắk Nông