tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Nam Bình

Có tổng số 68 doanh nghiệp khu vực Xã Nam Bình.

Công Ty TNHH Xây Dựng Đại Phát Đn

Mã số thuế: 6400366338

Chủ sở hữu: Trần Xuân Tuyến

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-08-2017

Địa chỉ: Số 99, Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Trường Mần Non Tư Thục Hương Sen

Mã số thuế: 6400352180

Chủ sở hữu: Vũ Thị Thuần

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 05-01-2016

Địa chỉ: Thôn 10 - Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trang Anh Mỹ

Mã số thuế: 6400334833

Chủ sở hữu: Nguyễn Cảnh Trang

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-10-2015

Địa chỉ: Thôn 10 - Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Đức Tuệ Đắk Nông

Mã số thuế: 6400306882

Chủ sở hữu: Trịnh Thị Xuân

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 08-11-2014

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Bón Văn Doanh

Mã số thuế: 6400301700

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Doanh

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-08-2014

Địa chỉ: Thôn 03 - Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Nghinh

Mã số thuế: 6400291107

Chủ sở hữu: Phạm Văn Nghinh

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 11-11-2013

Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dân Liễu

Mã số thuế: 6400293062

Chủ sở hữu: Vũ Thị Liễu

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-10-2013

Địa chỉ: Thôn 03 - Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Luyện Dung Đắk Nông

Mã số thuế: 6400292943

Chủ sở hữu: Hoàng Văn Luyện

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-10-2013

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lưu Thị Cảnh

Mã số thuế: 6400284156

Chủ sở hữu: Lưu Thị Cảnh

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 04-09-2013

Địa chỉ: Thôn 10 - Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng- Bạc Kim Long Đắk Nông

Mã số thuế: 6400286072

Chủ sở hữu: Trần Anh Tuấn

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 06-04-2013

Địa chỉ: Thôn 10 - Xã Nam Bình - Huyện Đắk Song - Đắk Nông