tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã ĐăkNDRung

Có tổng số 4 doanh nghiệp khu vực Xã ĐăkNDRung.

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

Mã số thuế: 6400136976

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã ĐăkNDRung - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Trường Trung Học Cơ Sở Lý Thượng Kiệt

Mã số thuế: 6400136951

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã ĐăkNDRung - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Trường Mẫu Giáo Thảo Nguyên

Mã số thuế: 6400136969

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã ĐăkNDRung - Huyện Đắk Song - Đắk Nông

Trường Mẫu Giáo Hướng Dương

Mã số thuế: 6400136937

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã ĐăkNDRung - Huyện Đắk Song - Đắk Nông