tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Khuyê Mỹ

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Phường Khuyê Mỹ.

Khách sạn Hoàng Trà - Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoàng Trà

Mã số thuế: 0401302287

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Tuý Vân

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Phường Khuyê Mỹ - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng