tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Hoà Quí

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Phường Hoà Quí.

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp I Hòa Quí

Mã số thuế: 0400397399

Chủ sở hữu: Trần Tài

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 28 Khái Tây 1 - Phường Hoà Quí - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng