tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Hoà Hải

Có tổng số 535 doanh nghiệp khu vực Phường Hoà Hải.

Công Ty Cổ Phần Apu World School Investment

Mã số thuế: 0401960938

Chủ sở hữu: Nguyễn Thy Bình (trần Bình Thy Nguyễn)

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03-12-2019

Địa chỉ: 299 đường Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Xây Dựng Idc Đại Phát

Mã số thuế: 0402000546

Chủ sở hữu: Nguyễn Hải Triều

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-11-2019

Địa chỉ: 99 Ấp Bắc, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Trường Quân

Mã số thuế: 0401975500

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Trường

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-11-2019

Địa chỉ: Lô số 3 B2.1 Khu đất tiếp giáp phía Bắc The Marble Hotel & Resort, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Logistics Vô Ngã

Mã số thuế: 0401969521

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tiền

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-11-2019

Địa chỉ: 43 Mộc Sơn 2, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Nhà Chí Tâm

Mã số thuế: 0402005632

Chủ sở hữu: Lương Phúc Chí

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-09-2019

Địa chỉ: 46 Trà Khê 1, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Sắt Thép Hiệp Trường Phát

Mã số thuế: 0401968856

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thơm

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-09-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 45,tờ bản đồ số 109 đường Mai Đăng Chơn, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smartest

Mã số thuế: 0401950619

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Phương

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-09-2019

Địa chỉ: Lô số A3.1 Khu đô thị Phú Mỹ An, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thiết Bị Khách Sạn Asia Horeca

Mã số thuế: 0402005537

Chủ sở hữu: Trần Nguyễn Thảo Nguyên

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-08-2019

Địa chỉ: 01 Nguyễn Thức Tự, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Annamese Phonetics Technology

Mã số thuế: 0401993852

Chủ sở hữu: Vũ Trung Đức

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08-07-2019

Địa chỉ: 09 Hoàng Bình Chính, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế Hoa Hồng

Mã số thuế: 0402017363

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Giáng Hương

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-06-2019

Địa chỉ: 02 Thích Phước Huệ, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng