tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Bắc Mỹ An

Có tổng số 11 doanh nghiệp khu vực Phường Bắc Mỹ An.

Công ty TNHH vận tải thương mại và DV Tuấn Phương

Mã số thuế: 0400533450

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-02-2006

Địa chỉ: tổ 25 phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công ty TNHH Phú An

Mã số thuế: 0400477439

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hải

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-01-2005

Địa chỉ: Tổ 3 Đa Mặn, Phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công ty TNHH XD và TM Minh Cường

Mã số thuế: 0400469614

Chủ sở hữu: Chu Văn Tiện

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-01-2004

Địa chỉ: Tổ 28C, Phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hải Liêm

Mã số thuế: 0400462432

Chủ sở hữu: Nguyễn Duy hải

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-01-2004

Địa chỉ: Lô 42 Phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công ty TNHH Thiện Chí

Mã số thuế: 0400459119

Chủ sở hữu: Huỳnh Ngọc Hưng

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-01-2004

Địa chỉ: Tổ 33 Phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn Sinh

Mã số thuế: 0400462658

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tuấn

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-01-2004

Địa chỉ: Tỏ 43B Khối An Thượng 3, Phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công ty TNHH xây dựng và thương mại KDT

Mã số thuế: 0400458789

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-01-2004

Địa chỉ: Lô 209KDC mới, phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Phúc Tiến

Mã số thuế: 0400458041

Chủ sở hữu: Phan Văn Tiến

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-05-2003

Địa chỉ: Tổ 9B, phường Bắc Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH Ngọc Dung

Mã số thuế: 0400433329

Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc Hùng

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-01-2002

Địa chỉ: Tổ 4A Đa Mặn - Phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Doanh nghiệp tư nhân Lộc Tiến

Mã số thuế: 0400156033

Chủ sở hữu: Trần Quỳnh Điệp

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 34B Phường Bắc Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng