tra cuu thue

Danh sách công ty tại Chưa rõ

Có tổng số 407 doanh nghiệp khu vực Chưa rõ.

Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Murphy

Mã số thuế: 0401655451

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-12-2015

Địa chỉ: Lô 4-B4.4 đường Võ Nguyên Giáp - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Khánh Nguyên

Mã số thuế: 0401655571

Chủ sở hữu: Lê Hoàng Khánh

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-12-2015

Địa chỉ: K59/31 Chế Lan Viên - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Kỳ Nghỉ Đẹp

Mã số thuế: 0401655395

Chủ sở hữu: Trần Ngọc Nhân

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-10-2015

Địa chỉ: Lô 25-26 Khu TĐC Phía Đông Xưởng 38 và 387, đường An Thượng - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tấn Thanh Toàn

Mã số thuế: 0401655412

Chủ sở hữu: Võ Văn Khoa

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-09-2015

Địa chỉ: Lô số LP03 đường Võ Chí Công - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Sg Bee Bee

Mã số thuế: 0401655490

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hồng

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-09-2015

Địa chỉ: Tổ 82 - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Camellia

Mã số thuế: 0401663614

Chủ sở hữu: Đặng Mai Hoa

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-05-2015

Địa chỉ: 88A Trần Văn Dư - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Bá

Mã số thuế: 0401662988

Chủ sở hữu: Huỳnh Bá Dương

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-04-2015

Địa chỉ: Tổ 61 đường Trần Đại Nghĩa - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đạt Nguyên Quang

Mã số thuế: 0401650196

Chủ sở hữu: Lê Thị Yến

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-02-2015

Địa chỉ: 381/10 Lê Văn Hiến - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinh Thăng Phát

Mã số thuế: 0401650164

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Nhã Uyên

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-01-2015

Địa chỉ: Lô số 8, đường Võ Nguyên Giáp - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

Công ty TNHH Quốc Tế Hiệp Hòa

Mã số thuế: 0401655500

Chủ sở hữu: MA YUEGUANG

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-01-2015

Địa chỉ: Văn phòng 8F.D tại lô 56 Trường Sa - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng