tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Thới Thạnh

Có tổng số 3 doanh nghiệp khu vực Xã Thới Thạnh.

Xí nghiệp Bạch đằng I

Mã số thuế: 0200138742-006

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 03-01-1999

Địa chỉ: ấp Thới Khánh xã Thới Thạnh - Quận Ô Môn - Cần Thơ

XN Chăn Nuôi

Mã số thuế: 1800511245

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Thới Thạnh - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Trung Tâm Giống NN

Mã số thuế: 1800511238

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Thới Thạnh - Quận Ô Môn - Cần Thơ