tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Thới Lai Ô Môn

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Xã Thới Lai Ô Môn.

Phòng giao dịch số 5

Mã số thuế: 1800201613-005

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 04-01-1997

Địa chỉ: Xã Thới Lai Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ