tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Thới An

Có tổng số 2 doanh nghiệp khu vực Xã Thới An.

Hợp Tác Xã Thới An

Mã số thuế: 1800535461

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-05-2003

Địa chỉ: Phòng 1 UBND xã Thới An - Quận Ô Môn - Cần Thơ

DNTN Phú Thơ

Mã số thuế: 1800278704

Chủ sở hữu: Ngô Phú Thơ

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-01-1999

Địa chỉ: ấp Thới Trinh A Xã Thới An - Quận Ô Môn - Cần Thơ