tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Thạnh Phú

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Xã Thạnh Phú.

Trại Giống Ô Môn

Mã số thuế: 1800511220

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Thạnh Phú - Quận Ô Môn - Cần Thơ