tra cuu thue

Danh sách công ty tại Thị Trấn Ô Môn

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Thị Trấn Ô Môn.

Bưu điện Huyện Ô môn

Mã số thuế: 1800277669-005

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-09-1996

Địa chỉ: Châu thành - Thị trấn Ô môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ