tra cuu thue

Danh sách công ty tại Thị Trấn

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Thị Trấn.

CN Phát Hành Phim Và Chiếu Bóng

Mã số thuế: 1800155678-002

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 02-12-1995

Địa chỉ: 37/1 Trần Hưng Đạo - Thị Trấn - Quận Ô Môn - Cần Thơ