tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Trường Lạc

Có tổng số 20 doanh nghiệp khu vực Phường Trường Lạc.

Công Ty TNHH Thương Mại Queen Coffee

Mã số thuế: 1801607863

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Nhu

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-11-2018

Địa chỉ: 700 KV Tân Xuân, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ VậN TảI Đỗ CHí THIệN

Mã số thuế: 1801478914

Chủ sở hữu: Đỗ Chí Thiện

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-07-2016

Địa chỉ: 005, Kv. Trường Hưng - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Nam Bảo Long

Mã số thuế: 1801315606

Chủ sở hữu: Hà Thanh Dũng

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-03-2013

Địa chỉ: ấp Tân Xuân - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH ý Việt

Mã số thuế: 1800610895

Chủ sở hữu: Lê Thành Lâm

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-08-2005

Địa chỉ: Tổ1,KV Bình Thuận, Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Trường Tiểu Học Nguyễn Trung Trực

Mã số thuế: 1801013228

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-03-2004

Địa chỉ: KV Trường Trung-P.Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Trường Tiểu Học Nguyễn Tri Phương

Mã số thuế: 1801013080

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: KV Tân Xuân-P.Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Cty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Trường Trường Thành

Mã số thuế: 3602183740-001

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: 205 KV Bình Thuận - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Doanh Nghiệp TN Diễm Huyền

Mã số thuế: 1801212632

Chủ sở hữu: Võ Thị Diễm Huyền

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: KV Trường Hưng - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Trung á

Mã số thuế: 1801238077

Chủ sở hữu: Huỳnh Thanh Việt

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: 414 Khu Vực Trường Hòa - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Lê Đang

Mã số thuế: 1801306094

Chủ sở hữu: Lê Văn Đang

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: 001, khu vực Tân Xuân - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ