tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Thới Long

Có tổng số 37 doanh nghiệp khu vực Phường Thới Long.

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Sáu Khải

Mã số thuế: 1801600466

Chủ sở hữu: Nguyễn Trần Bảo Ngọc

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 05-11-2018

Địa chỉ: 407, Đường Thái Thị Hạnh, KV Cái Sơn, Phường Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Sinh Mộc

Mã số thuế: 1801588032

Chủ sở hữu: Nguyễn Quốc Thái

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-08-2018

Địa chỉ: Số 320, đường Thái Thị Hạnh, Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Phước Xuân

Mã số thuế: 1801427740

Chủ sở hữu: Lê Thanh Thúy

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-11-2015

Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa 2 - Phường Thới Long - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mai Hoàng Phát

Mã số thuế: 1801411370

Chủ sở hữu: Huỳnh Thị Tuyết Mai

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-10-2015

Địa chỉ: Khu Vực Cái Sơn - Phường Thới Long - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Minh Lý

Mã số thuế: 1801413804

Chủ sở hữu: Phạm Thị Thắm

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-01-2015

Địa chỉ: Khu vực Bắc Vàng - Phường Thới Long - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Cty TNHH Một thành viên Phúc Nguyên

Mã số thuế: 1801100625

Chủ sở hữu: Trần Phúc Nguyên

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-07-2010

Địa chỉ: 101/B, KV Thới Xương II - Phường Thới Long - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hoàn Thiện

Mã số thuế: 1800648176

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thiện

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-01-2007

Địa chỉ: 497/E, KV Phú Luông, Phường Thới Long - Quận Ô Môn - Cần Thơ

DNTN Thiều Mỹ

Mã số thuế: 1800167539

Chủ sở hữu: Nguyễn Đắc Thiều

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-09-2004

Địa chỉ: 19/A Bắc Vàng,Phường Thới Long - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Du Lịch Thái Bình Dương

Mã số thuế: 1800559261

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-01-2004

Địa chỉ: ấp Thới Hưng, Phường Thới Long - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Doanh Nghiệp TN Tân Thành

Mã số thuế: 1800172761

Chủ sở hữu: Bùi Thành Tân

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-07-1995

Địa chỉ: Khu vực Thới Mỹ - Phường Thới Long - Quận Ô Môn - Cần Thơ