tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Thới Hoà

Có tổng số 29 doanh nghiệp khu vực Phường Thới Hoà.

Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Thái Lan

Mã số thuế: 1801614123

Chủ sở hữu: Trần Xuân Cảnh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-11-2018

Địa chỉ: Khu vực Hòa Thạnh B, Phường Thới Hoà, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quảng Cáo Đoàn Triết

Mã số thuế: 1801592455

Chủ sở hữu: Đoàn Lê Minh Triết

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 02-09-2018

Địa chỉ: 1498, KV Hòa Thạnh B, Phường Thới Hoà, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Điền Thịnh

Mã số thuế: 1801591934

Chủ sở hữu: Lê Quốc Huy Minh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 02-09-2018

Địa chỉ: 757/7 Quốc Lộ 91, Khu Vực Hoà Thạnh, Phường Thới Hoà, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản T&q

Mã số thuế: 1801519039

Chủ sở hữu: Viên Thị Tuyết Trinh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 03-09-2017

Địa chỉ: Số 09, Đường Trần Kiết Tường, Khu vực Hòa Thạnh A, Phường Thới Hoà, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đồ Gỗ Thiên Mộc

Mã số thuế: 1801345865

Chủ sở hữu: Trương Phương Linh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-01-2014

Địa chỉ: 312, KV Hòa An - Phường Thới Hoà - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thanh Phong Mỹ

Mã số thuế: 1801318004

Chủ sở hữu: Thạch Thành Công

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 10-04-2013

Địa chỉ: Khu vực Hòa Thạnh A - Phường Thới Hoà - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Lộc Dung

Mã số thuế: 1801308616

Chủ sở hữu: Nguyễn Đại Lộc

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-01-2013

Địa chỉ: 768, Quốc lộ 91, khu vực Hòa Thạnh B - Phường Thới Hoà - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Lợi Hưng Phát

Mã số thuế: 1801305816

Chủ sở hữu: Ngô Hoàng Sơn

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 06-01-2013

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khu vực Hòa Thạnh B - Phường Thới Hoà - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Hưng Long

Mã số thuế: 1800771980

Chủ sở hữu: Võ Hoàng Minh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-05-2012

Địa chỉ: 227/7, KV Hòa An - Phường Thới Hoà - Quận Ô Môn - Cần Thơ

DNTN Trần Mỹ

Mã số thuế: 1801119707

Chủ sở hữu: Trần Ngọc Mỹ

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 04-01-2010

Địa chỉ: Khu vực Hòa An - Phường Thới Hoà - Quận Ô Môn - Cần Thơ