tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Thới An

Có tổng số 54 doanh nghiệp khu vực Phường Thới An.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tn68

Mã số thuế: 1801614116

Chủ sở hữu: Huỳnh Thị Thu Ngân

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-11-2018

Địa chỉ: Số 220, Trần Kiết Tường, Khu vực Thới Hòa, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ An Phước Hậu

Mã số thuế: 1801587575

Chủ sở hữu: Hồ Đinh Đang Phê

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-04-2018

Địa chỉ: Số 1/70/1, Khu vực Thới Trinh, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hứa Thị Thúy Diễm

Mã số thuế: 1801509094

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-12-2017

Địa chỉ: KV Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Vạn Phước Thịnh

Mã số thuế: 1801570701

Chủ sở hữu: Trần Thanh Qui

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 10-05-2017

Địa chỉ: 1/48 Khu vực Thới Trinh, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Hóa Sinh Hd

Mã số thuế: 1801531886

Chủ sở hữu: Nguyễn Hoàng Vũ

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 05-04-2017

Địa chỉ: 190/41 KV Thới Thuận A, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Xăng Dầu Đỗ An Khang

Mã số thuế: 1801581911

Chủ sở hữu: Nguyễn Tuyết Trâm

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: 112/20, Khu vực Thới Lợi, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Chi Nhánh ô Môn - Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 12

Mã số thuế: 1801390635-009

Chủ sở hữu: Nguyễn Hoàng Tuấn

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 05-11-2015

Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa - Phường Thới An - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Và Xây Dựng Cường Anh

Mã số thuế: 1801411204

Chủ sở hữu: Võ Thanh Lâm

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-10-2015

Địa chỉ: KV Thới Lợi - Phường Thới An - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Nguyễn Yến Nhi

Mã số thuế: 1801420752

Chủ sở hữu: Tạ Thu Dung

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 10-01-2015

Địa chỉ: Khu vực Thới Trinh A - Phường Thới An - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Gia Nguyễn

Mã số thuế: 1801347189

Chủ sở hữu: Nguyễn Thái Bảo

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-11-2014

Địa chỉ: 58/1, KV Thới Trinh B - Phường Thới An - Quận Ô Môn - Cần Thơ