tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Phước Thới

Có tổng số 241 doanh nghiệp khu vực Phường Phước Thới.

Công Ty TNHH Thủy Sản Quảng Thông

Mã số thuế: 1801651615

Chủ sở hữu: Lương Phương

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 10-10-2019

Địa chỉ: Lô 2, 9A6, đường số 6, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Song Khang

Mã số thuế: 1801651220

Chủ sở hữu: Mạc Phước Nhã

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 10-04-2019

Địa chỉ: 26, QL 91, KV Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Minimarthouse

Mã số thuế: 1801648210

Chủ sở hữu: Đặng Chung Thành

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-04-2019

Địa chỉ: 149A, Tỉnh lộ 923, KV Bình An, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Redpower Vietnam

Mã số thuế: 1801633743

Chủ sở hữu: Đoàn Ngọc Thắng

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 04-03-2019

Địa chỉ: Số 97, Đường 923, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sea Fish

Mã số thuế: 1801594131

Chủ sở hữu: Nguyễn Viết Minh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 03-12-2018

Địa chỉ: 45E, Quốc lộ 91, KV Bình Hưng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Đại Thành Tiến

Mã số thuế: 1801588699

Chủ sở hữu: Lê Thế Vinh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-10-2018

Địa chỉ: Số 195, QL91, Khu Vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH May Gia Khánh

Mã số thuế: 1801607454

Chủ sở hữu: Đỗ Thị Mộng Đẹp

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-09-2018

Địa chỉ: 178, Lộ Vòng Cung, KV Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng Kdn 889

Mã số thuế: 1801593829

Chủ sở hữu: Nguyễn Dược Nguyễn

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 03-08-2018

Địa chỉ: Đối diện số 213/8, Khu vực Thới Đông, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Innopharma

Mã số thuế: 1801603019

Chủ sở hữu: Ngô Các Xuân Nguyên

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 06-04-2018

Địa chỉ: 10/39, KV Bình An, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huỳnh Mỹ Linh

Mã số thuế: 1801572219

Chủ sở hữu: Huỳnh Mỹ Chi

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 10-12-2017

Địa chỉ: 320, Quốc lộ 91, khu vực Thới Thuận, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ